4 Comments
May 14, 2023Liked by Slaviša Tasić

Pdf članka "Mind Matters" se može skinuti odavde:

http://ebooks.ien.bg.ac.rs/1381/1/KYKLOS%20512581218.pdf

Expand full comment
author

To je otkriće i za mene!

Expand full comment
May 15, 2023Liked by Slaviša Tasić

Čitam, i kroz glavu mi prolazi da se kroz n tačaka uvek može provući polinom stepena n-1, ali je on često manje prediktivan za "buduće" tačke od obične prave (polinom 1. stepena) provuče tako da minimizuje srednju kvadratnu grešku za tih n tačaka: kao da i statistika kaže keep it simple,ako ne može, a najčešće ne može, tačno da se izračuna. Možda je tu greška sa prekalkulisanjima ka kojima, izgleda, "vuče" leva hemisfera🙂.

Expand full comment
author

Da, dobro ste primetili. U toj statističkoj dilemi između egzaktnosti i stabilnosti, leva hemisfera preferira tačnost, verovatno ne shvatajući da to dolazi po cenu nestabilnosti (veće varijanse procena za buduće ili nepoznate tačke).

Expand full comment