Ovako ja zamišljam akcionarska društva u kapitalizmu. Ljudi kupe akcije neke firme. Akcije im daju pravo glasa. Mogu glasati za neke krupnije poteze i mogu birati upravni odbor. Upravni odbor onda bira CEO-a i važne direktore. Tu postoje razne ograde, ne može se svaki akcionar z…