Pauza br. 3

Praznici, zamor, neke obaveze odmah posle praznika i kad sve sabere moramo na jednu pauzu od tri-četiri nedelje. Kao što stariji čitaoci znaju, kod pauza se sva plaćanja zaustavljaju a pretplate ne teku. Važenje im se prenosi automatski na period posle pauze.

Read →