O biltenu

Ovo je bilten o ekonomskim, ideološkim i tehnološkim promenama važnim za Srbiju, region i svet. Ja sam po obrazovanju ekonomista, ali sam zainteresovan za dublje uzroke ekonomskih zbivanja i u biltenu nameravam da o njima govorim. Diplomirao sam na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, doktorirao u Torinu, Italiji i radio ili i dalje radim kao profesor ekonomije na univerzitetima u SAD i Litvaniji, a u kraćim periodima i u Rusiji, Ukrajini, Bosni i Hercegovini i Srbiji. U različitim periodima bio sam saradnik ili konsultant nekoliko firmi, država i međunarodnih organizacija u oblastima ekonomije i javnih politika. Od prošle godine ponovo živim u Srbiji.

Pisac sam više objavljenih radova u međunarodnim akademskim časopisima. Neki od njih našli su se na spisku literature za diplomske i postdiplomske studije na američkim univerzitetima. Dobar deo njih je u oblasti bihevioralne političke ekonomije. O jednom je pisao Wall Street Journal. Moj omiljeni rad, međutim, nije dobio mnogo pažnje. Na srpskom imam dve objavljene knjige: Svetska ekonomska kriza iz 2013. i Šta je kapitalizam iz 2017. godine. Dugi niz godina, do nedavno, sa koautrima sam vodio blog Tržišno rešenje koji je nastao sa idejom da promoviše liberalne ekonomske ideje u Srbiji.

Ovaj bilten radi prepoznatljivosti nosi isto ime kao i blog, ali je njegova svrha drugačija. U poslednjih desetak godina svet su zahvatile velike tehnološke, ideološke i političke promene. Cilj biltena nije da se polemički zalaže za poseban skup ideja, iako će one neminovno obojiti moj pristup, već da bude hronika pomenutih promena i njihovih ekonomskih posledica. Očekujte pre svega tekstove vezane za savremene događaje na preseku ekonomije, biznisa, političkih ideologija i tehnoloških inovacija.

Besplatna verzija biltena omogućava Vam uvid u povremene besplatne tekstove. Pretplatom dobijate sve tekstove (obično jedan ili dva nedeljno) na e-mail, kao i pristup sajtu i bogatoj arhivi tekstova.

Postoji i dodatna opcija “Founding member”. Ona nosi isto što i redovna pretplata ali je vaš izraz posebne podrške Biltenu.